گروه
کنفرانس نحوه برخورد با ضایعات سفید رنگ و قرمز رنگ حفره دهان
1397/11/08
دارای 3.75 امتیاز آموزش مداوم ویژه گروه هدف :پزشکان عمومی،پزشک خانواده و دندانپزشکان زمان : 97/12/18  ساعت 8:30 سالن کنفرانس معاونت به...
ادامه مطلب 1397/11/08 اطلاعیه اطلاعیه
 
دسته
1397(2)